کارت ها

کارت های اعتباری بین المللی سوکیت

مسترکارت استاندارد

مسترکارت استاندارد

زمان صدور 25 تا 30 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

5,500,000 تومان | اطلاعات سفارش کارت در واتس اپ

مسترکارت گلد

مسترکارت گلد

زمان صدور 25 تا 30 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

7,500,000 تومان | اطلاعات سفارش کارت در واتس اپ

مسترکارت پلاتینیوم

مسترکارت پلاتینیوم

زمان صدور 25 تا 30 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

9,500,000 تومان | اطلاعات سفارش کارت در واتس اپ

ویزاکارت کلاسیک

ویزاکارت کلاسیک

زمان صدور 25 تا 30 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

5,500,000 تومان | اطلاعات سفارش کارت در واتس اپ

ویزاکارت گلد

ویزاکارت گلد

زمان صدور 25 تا 30 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

7,500,000 تومان | اطلاعات سفارش کارت در واتس اپ

ویزاکارت پلاتینیوم

ویزاکارت  پلاتینیوم

زمان صدور 25 تا 30 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

9,500,000 تومان | اطلاعات سفارش کارت در واتس اپ