کارت ها

کارت های اعتباری بین المللی سوکیت

مسترکارت استاندارد

مسترکارت با کم ترین هزینه اما با قابلیت بالا 250 دلار

مسترکارت گلد

مسترکارت مناسب برای بازرگانان و تجار 350 دلار

مسترکارت پلاتینیوم

بالاترین کلاس مسترکارت برای افراد VIP 450 دلار

ویزا کارت کلاسیک

ویزا کارت با کمترین هزینه اما با قابلیت بالا 250 دلار

ویزا کارت گلد

ویزا کارت مناسب برای بازرگانان و تجار 350 دلار

ویزا کارت پلاتینیوم

بالاترین کلاس ویزا کارت برای افراد VIP 450 دلار

ویزا کارت الکترون

ویزا کارت جهت پرداخت های نقدی سفارش کارت

مسترکارت مجازی

مسترکارت غیر فیزیکی جهت پرداخت اینترنتی سفارش کارت

ویزا کارت مجازی

ویزا کارت غیر فیزیکی جهت پرداخت اینترنتی سفارش کارت